רש"י על בראשית נ יז

<< רש"י על בראשית • פרק נ >>
ב • ג • ה • ו • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"שא נא לפשע עבדי אלהי אביך" - אם אביך מת אלהיו קיים והם עבדיו