רש"י על בראשית נ כג

רש"י על בראשית • פרק נ
ב • ג • ה • ו • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כג • 


"על ברכי יוסף" - כתרגומו גדלן בין ברכיו חסלת פרשת ויחי