רש"י על בראשית מ יד

<< רש"י על בראשית • פרק מ
א • ד • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כג • 


"כי אם זכרתני אתך" - אשר אם זכרתני אתך מאחר שייטב לך כפתרוני

"ועשית נא עמדי חסד" - אין נא אלא לשון בקשה הרי אתה עושה עמי חסד