רש"י על בראשית מ יא

<< רש"י על בראשית • פרק מ >>
א • ד • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כג • 


"ואשחט" - כתרגומו ועצרית והרבה יש בלשון משנה