רש"י על בראשית מ ד

| רש"י על בראשיתפרק מ' • פסוק ד' | >>
א • ד • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויפקד שר הטבחים" וגו' - להיות אתם

"ויהיו ימים במשמר" - שנים עשר חדש