רש"י על בראשית מ ד

רש"י על בראשית • פרק מ >>
א • ד • ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כג • 


"ויפקד שר הטבחים וגו'" - להיות אתם

"ויהיו ימים במשמר" - י"ב חדש