רש"י על בראשית לז לו

<< רש"י על בראשית • פרק לז
א • ב • ג • ד • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"הטבחים" - שוחטי בהמות המלך