רש"י על בראשית לז יז

רש"י על בראשית • פרק לז >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"נסעו מזה" - (תנחומא) הסיעו עצמן מן האחוה

"נלכה דתינה" - לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם ולפי פשוטו שם מקום הוא ואין מקרא יוצא מדי פשוטו