רש"י על בראשית לז כ

רש"י על בראשית • פרק לז >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"ונראה מה יהיו חלומותיו" - א"ר יצחק מקרא זה אומר דרשני רוח הקודש אומרת כן הם אומרים ונהרגהו והכתוב מסיים ונראה מה יהיו חלומותיו נראה דבר מי יקום או שלכם או שלי וא"א שיאמרו הם ונראה מה יהיו חלומותיו שמכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו