רש"י על בראשית ה ג

רש"י על בראשית • פרק ה
א • ג • כד • כח • כט • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"שלשים ומאת שנה" - עד כאן פירש מן האשה (ב"ר)