רש"י על בראשית ה כח

רש"י על בראשית • פרק ה >>
א • ג • כד • כח • כט • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויולד בן" - שממנו נבנה העולם