רש"י על במדבר לה כב

| רש"י על במדברפרק ל"ה • פסוק כ"ב | >>
ב • ג • ד • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"בפתע" - באונס ותרגומו בתכיף שהיה סמוך לו ולא היה לו שהות להזהר עליו