רש"י על במדבר לה ג

<< רש"י על במדבר • פרק לה >>
ב • ג • ד • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"ולכל חיתם" - לכל צרכיהם