רש"י על במדבר לה יח

<< | רש"י על במדברפרק ל"ה • פסוק י"ח | >>
ב • ג • ד • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כה • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"או בכלי עץ יד" - לפי שנאמר (שמות כא) וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט יכול כל שהוא לכך נאמר בעץ אשר ימות בו שיהא בו שיעור כדי להמית