רש"י על במדבר לב לח

| רש"י על במדברפרק ל"ב • פסוק ל"ח | >>
ג • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כד • כה • כח • לב • לו • לח • לט • מא • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם" - נבו ובעל מעון שמות ע"א הם והיו האמוריים קורים עריהם ע"ש ע"א שלהם ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים וזהו מוסבות שם נבו ובעל מעון מוסבות לשם אחר

"ואת שבמה" - בנו שבמה והיא שבם האמורה למעלה