רש"י על במדבר לב ג

| רש"י על במדברפרק ל"ב • פסוק ג' |
ג • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כד • כה • כח • לב • לו • לח • לט • מא • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עטרות ודיבון וגו'" - מארץ סיחון ועוג היו