רש"י על במדבר י כח

רש"י על במדבר • פרק י >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"אלה מסעי" - זה סדר מסעיהם

"ויסעו לא" - ביום ההוא נסעו