רש"י על במדבר י ל

<< רש"י על במדבר • פרק י >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"אל ארצי ואל מולדתי" - (ספרי) אם בשביל נכסי אם בשביל משפחתי