רש"י על במדבר י ח

<< רש"י על במדבר • פרק י
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יב • יז • כא • כה • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"ובני אהרן יתקעו" - במקראות ובמסעות הללו