רש"י על במדבר ה ח

<< | רש"י על במדברפרק ה' • פסוק ח' | >>
ב • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואם אין לאיש גאל" - שמת התובע שהשביעו ואין לו יורשים

"להשיב האשם אליו" - כשנמלך זה להתודות על עונו ואמרו רבותינו וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים או בן או בת או אח או שאר בשר הקרוב ממשפחת אביו למעלה עד יעקב אלא זה הגר שמת ואין לו יורשים

"האשם המושב" - זה הקרן והחומש

"לה' לכהן" - קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר

"מלבד איל הכפרים" - האמור בויקרא שהוא צריך להביא