רש"י על במדבר ה כו

<< רש"י על במדבר • פרק ה >>
ב • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • 


"אזכרתה" - הוא הקומץ שע"י הקטרתו המנחה באה לזכרון לגבוה