רש"י על במדבר ה ז

<< רש"י על במדבר • פרק ה >>
ב • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"את אשמו בראשו" - (ב"ק קיא) הוא הקרן שנשבע עליו

"לאשר אשם לו" - (כתובות יט) למי שנתחייב לו