רש"י על אסתר ד יג

רש"י על אסתר • פרק ד >>
א • ב • ג • ז • יג • יד • טז • יז • 


"אל תדמי בנפשך" - אל תחשבי כמו (במדבר לג) והיה כאשר דמיתי אל תדמי בנפשך אל תהי סבורה להמלט ביום ההריגה בבית המלך שאין את רוצה לסכן עצמך עכשיו על הספק לבא אל המלך שלא ברשות