רש"י על אסתר ד ג

<< רש"י על אסתר • פרק ד
א • ב • ג • ז • יג • יד • טז • יז • 


"דבר המלך ודתו" - כשהשלוחים נושאי הספרים עוברים שם נתנה הדת בעיר