רש"י על אסתר ב ט

רש"י על אסתר • פרק ב >>
א • ג • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"ויבהל את תמרוקיה" - זריז וממהר בשלה משל כולן

"הראיות לתת לה" - לשרתה וכן עושין לכולן ורבותינו דרשו מה שדרשו

"וישנה" - שינה אותה