רש"י על אסתר ב א

<< רש"י על אסתר • פרק ב
א • ג • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 


"זכר את ושתי" - את יפיה ונעצב