רש"י על אסתר ב ה

רש"י על אסתר • פרק ב
א • ג • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"איש יהודי" - על שגלה עם גלות יהודה. כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים "יהודים" בין הגוים, ואפילו משבט אחר הם

"איש ימיני" - מבנימין היה - כך פשוטו; ורבותינו דרשו מה שדרשו