רש"י על איוב לח כג

רש"י על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כא • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מא • 


"אשר חשכתי" - הצנעתי

"לעת צר" - לחמשת מלכים בגבעון

"ליום קרב" - מלחמת גוג ומגוג