רש"י על איוב לח ח

<< רש"י על איוב • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כא • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מא • 


"בדלתים ים" - חול גבול לו

"בגיחו" - בהמשכתו יוצא מן התהום כמו גוחי מבטן מושכי