רש"י על איוב לח ב

<< | רש"י על איובפרק ל"ח • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כא • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


איוב ל"ח, ב':

מִ֤י זֶ֨ה ׀ מַחְשִׁ֖יךְ עֵצָ֥ה בְמִלִּ֗ין
  בְּֽלִי־דָֽעַת׃


"מחשיך עצה" - עצה חשיכה וסכלה ד"א מי זה מחשיך עצה בלי דעת אמר הקב"ה מי זה הוא מחשיך עצה מקלקל במילים וברוב דברים שכתבתי איש תם וישר בתחילת הספר כדי לחול שמי עליו והוא בא והחשיך וקילקל מה שיעצתי ברוב דבריו ואיוב ענהו מי זה מעלים עצה (לקמן מב) אילו הייתי יודע עצתך לא הייתי מרבה בדברים והקב"ה השיבו והלא אברהם לא היה יודע ועמד בעשר כך מצאתי