רש"י על איוב כב טז

<< רש"י על איוב • פרק כב
ב • ג • ד • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"קומטו ולא עת" - נגזרו בלא עתם

"נהר וגו'" - ונהר של מבול או גפרית ואש של סדום הוצק ביסודם