רש"י על איוב כב יג

<< רש"י על איוב • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"מה ידע אל" - במעשה החשך

"הבעד ערפל ישפוט" - הכנגד החשך הזה יראה וישפוט הנה