רש"י על איוב כב ח

רש"י על איוב • פרק כב
ב • ג • ד • ה • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"ואיש זרוע לו הארץ" - בתמיה וכי מחמת שהיית גדול תירש את הארץ כלום הוא ראוי להתקיים

"ישב בה" - יאריך בה כמו ותשבו בקדש (דברים יא)