רש"י על איוב ג כא

<< רש"י על איוב • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"המחכים למות" - למרי נפש התאבים ומתאוים למות וקובלים לאמר איננו

"ויחפרוהו" - מרגלים אחריו

"ממטמונים" - יותר משמרגלים אחר מטמוני אוצרות והיו