רש"י על איוב ג כו

<< רש"י על איוב • פרק ג
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"לא שלותי" - מדאגה זו והנה ויבא רוגז