רש"י על איוב ג ח

<< רש"י על איוב • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"יקבוהו" - יקללוהו כמו קבה לי (במדבר כב)

"אוררי יום" - המקללים את ימיהם לפי שהם מכוונים לקלל קללה מתוך צערם

"העתידים עורר לויתן" - להיות ערירים במחברתם ליחד ליווי שלהם מחברת איש ואשתו מאין בנים ובגמ' ירושלמי ראיתי עורר לויתן לקונן על ליווי שלהם כשימות כמו לא יערער על מתו