רש"י על איוב ג כ

<< רש"י על איוב • פרק ג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"למה יתן" - (הנותן והוא הקב"ה)

"לעמל אור" - למי שגדל בעמל וצרה למה נותן לו אור עולם ולא המיתו בהוולדו