<< · מ"ג איוב · ג · כ · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָמָּה יִתֵּן לְעָמֵל אוֹר וְחַיִּים לְמָרֵי נָפֶשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָ֤מָּה יִתֵּ֣ן לְעָמֵ֣ל א֑וֹר
  וְ֝חַיִּ֗ים לְמָ֣רֵי נָֽפֶשׁ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה יתן" - (הנותן והוא הקב"ה) "לעמל אור" - למי שגדל בעמל וצרה למה נותן לו אור עולם ולא המיתו בהוולדו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למה יתן" - מי שבידו ליתן וקצר בדבר המובן מאליו וכמוהו רבים 

מצודת דוד

"למה יתן" - ר"ל ואם אמנם הקבר הוא מקום מנוח ומרגוע למה יתן אור העולם למי שנפשו עמל בצרות ולמה יתן חיים וגו' וכפל הדבר במ"ש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה", ר"ל ואם תאמר כי בכ"ז הלא ימצאו גם כן קצת בני אדם מוצלחים אשר לא ישיגום רעות האלה ואלה יחפצו יותר בחיים מבמות, עדיין תשאר השאלה "למה יתן לעמל אור", האור הזורח בצאת השמש אשר הוא לטובת בני אדם ותועלתם הוא אל העמל בעבודת פרך רק ענין רע לענות בו, כי בזרוח האור יצא לפעלו ולעבודתו הקשה עד ערב שיאפיל האור ואז ינוח, וא"כ למה לו האור להעמל. ויותר מזה למה יתן "חיים למרי נפש", שמרי נפש קצים בחייהם, ולא ירויחו בחייהם רק מה שירגישו בו ענים וצרתם ולמה להם החיים, הלא הם יבקשו יותר את המות אשר בו ישכחו מר נפשם, ואם תשיב כי גם מרי נפש רובם חפצים יותר בחיים מבמות, עדיין אשאל.

ביאור המילות

"עמל, מר נפש". עמל ממלאכה ועבודה, והוא רוצה בחיים בלילה בעת המנוחה, רק מואס האור ועת העבודה, והמר נפש מואס חיים ביום ובלילה:
 

<< · מ"ג איוב · ג · כ · >>