רש"י על איוב א יט

רש"י על איוב • פרק א >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


"מעבר המדבר" - מצד שני של מדבר והיה הבית מצד זה וזהו לשון עבר במקרא

"על הנערים" - בנים אבל אין צריך להזכיר הבנות

"להגיד לך" - שהיה לו רשות להגיד והיה מת באותו רגע סא"א