רש"י על איוב א י

<< רש"י על איוב • פרק א >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


"הלא את שכת בעדו" - לפי שהוא יודע שאתה רגיל אצלו לעשות לו נסים ופרה ורבה לפיכך עושה צדקות הללו אבל לא ניסית אותו