רמב"ן על ויקרא ח ו

רמב"ן על ויקרא • פרק ח >>
ב • ו • ז • י • יא • טו • יז • כ • כא • כב • ל • לב • לה • לו • 


"וירחץ אותם במים" - הקרוב אלי שספר הכתוב כי לכולם רחץ אבל לא היתה רחיצתם כאחת אבל רחץ אהרן והלבישו בגדיו ומשחו ואחרי כן רחץ בניו וילבישם