רמב"ם הלכות זכייה ומתנה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קנין · הלכות זכייה ומתנה | >>


הלכות זכייה ומתנה

ענין אלו ההלכות לידע דין זוכה מן ההפקר: היאך יקנה ובמה יקנה; ודין נותן מתנה ומקבל; ואיזו מתנה חוזרת, ואיזו אינה חוזרת.

וביאור כל הדינין האלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר