רמב"ם הלכות מכירה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קנין · הלכות מכירה | >>


הלכות מכירה

יש בכללן חמש מצוות: אחת מצוַת עשה, וארבע מצות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) דין מקח וממכר. (ב) שלא יוֹנה במקח וממכר. (ג) שלא יוֹנה בדברים.
(ד) שלא יוֹנה גר צדק בממונו. (ה) שלא יוֹנהו בדברים.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר · פרק ארבעה עשר · פרק חמישה עשר · פרק ששה עשר · פרק שבעה עשר · פרק שמונה עשר · פרק תשעה עשר · פרק עשרים · פרק אחד ועשרים · פרק שנים ועשרים · פרק שלושה ועשרים · פרק ארבעה ועשרים · פרק חמישה ועשרים · פרק ששה ועשרים · פרק שבעה ועשרים · פרק שמונה ועשרים · פרק תשעה ועשרים · פרק שלושים