רמב"ם הלכות שבועות

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הפלאה · הלכות שבועות | >>


הלכות שבועות

יש בכללן חמש מצוות: אחת מצוַת עשה, וארבע מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שלא לישבע בשמו לשקר. (ב) שלא לישא בשמו לשוא.
(ג) שלא לכפור בפיקדון. (ד) שלא לישבע על כפירת ממון. (ה) לישבע בשמו באמת.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו: