רמב"ם הלכות נדרים

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הפלאה · הלכות נדרים | >>


הלכות נדרים

יש בכללן שלש מצוות: שתי מצוות עשה, ואחת מצוַת לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שישמור מוצא שפתיו, ויעשה כמו שנדר. (ב) שלא יחל דברו. (ג) שיופר הנדר או השבועה, וזה הוא דין הפר נדרים המפורש בתורה שבכתב.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר