פתיחת התפריט הראשי

"כי לא תהיה אחרית" והישארות לאיש הרע.

"נר רשעים ידעך" ויכלה.