פתיחת התפריט הראשי

"אל תארוב" - אתה, האיש "הרשע", אל תארוב "לנוה הצדיק" להזיק לו ולשוללו, "אל תשדד" המקום שהצדיק "רובץ" שם.