קידמה ועוני יא

השפעת הקידמה החומרית על התפלגות השפע עריכה

להגיד שהמשכורת המונח wage הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת ה-labor (=העבודה). זה כולל משכורת שהמעסיק משלם לעובד, אבל גם רווח שהאדם עצמו מרוויח מעבודתו, לדוגמה, אדם הקוטף תפוחים במטע של עצמו - התפוחים הם wage כי הם תוצאה של עבודה. המושג המדוייק בעברית הוא תמורת-עבודה, אולם זה מושג שקשה להטות אותו, ולכן נשתמש במושג המקובל יותר משכורת. נשארת נמוכה כי הרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה. עולה, זה כמו להגיד שספינת קיטור נעה כי הגלגלים שלה מסתובבים. השאלה הבאה היא, מה גורם לרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה. לעלות? מהו הכוח או הצורך אשר, כשכושר הייצור גדל, מעביר חלק הולך וגדל של התוצר לרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה.?

הגורם היחיד שציין ריקארדו הוא הגידול באוכלוסיה, הגורם לגידול בביקוש לאוכל, ומצריך את הרחבת העיבוד החקלאי לקרקעות ברמה נמוכה יותר. זה כמובן נכון שהלחץ של גידול האוכלוסיה, המחייב לעבור לנקודות נחותות של ייצור, מגדיל את הרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה., אולם אני לא חושב שהוא מסביר באופן מלא את העליה ברנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה. עם הקידמה החומרית. בוודאי ישנם גורמים אחרים המצטרפים להגדלת הרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה., אך נראה שהם הוסתרו, באופן חלקי או מלא, ע"י תפיסות שגויות לגבי תפקידי ההון המונח capital מייצג עושר המשמש בתהליך הייצור, כולל עושר המשמש לצורך חליפין. capital הוא תת-קבוצה של המושג wealth (המוגדר למטה). כל פריט-רכוש (הנכלל במושג wealth) יכול לשמש לצריכה, או לייצור; אם בוחרים להשתמש בו לייצור, הוא נחשב capital. בעברית נשתמש במושג הון. ויצירת המשכורת המונח wage הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת ה-labor (=העבודה). זה כולל משכורת שהמעסיק משלם לעובד, אבל גם רווח שהאדם עצמו מרוויח מעבודתו, לדוגמה, אדם הקוטף תפוחים במטע של עצמו - התפוחים הם wage כי הם תוצאה של עבודה. המושג המדוייק בעברית הוא תמורת-עבודה, אולם זה מושג שקשה להטות אותו, ולכן נשתמש במושג המקובל יותר משכורת.. כדי לראות מה הם ואיך הם פועלים, הבה נעקוב אחרי ההשפעות של קידמה חומרית על התפלגות השפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע..

השינויים התורמים לקידמה חומרית הם שלושה:

  1. גידול באוכלוסיה,
  2. שיפורים באומנות הייצור והחליפין,
  3. שיפורים בידע, חינוך, ממשל, מנהגים וערכים מוסריים, במידה שהם מגדילים את הכושר לייצר שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע..

קידמה חומרית, כפי שמקובל להבין אותה, מורכבת משלושת היסודות או הכיוונים האלה של התקדמות, שבכולם ישנה התקדמות במדינות המפותחות, מזה זמן מה, במידה זו או אחרת.

מבחינת הכוחות החומריים או הכלכליים, לגידול בידע, לשיפורים במשל וכו' ישנה אותה השפעה כמו לשיפורים באומנויות הייצור. לכן, לא יהיה צורך לדון בהם בנפרד. בכל השלכה אחרת שיש להתקדמות אינטלקטואלית או מוסרית, נדון בהמשך. כרגע אנחנו עוסקים רק בקידמה חומרית.

ההשפעה של גידול באוכלוסיה עריכה

האופן שבו גידול באוכלוסיה מגדיל את הרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה., כמו שבדרך כלל מסבירים, הוא שהביקוש הגדל לאמצעי מחיה דוחק את הייצור לקרקעות פחות פוריות. כך אם, באוכלוסיה נתונה, גבול העיבוד הוא ב-30, כל הקרקעות עם כושר ייצור מעל 30 ישלמו רנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה.. אם האוכלוסיה תוכפל, יידרש היצע נוסף של קרקעות, שאותו אפשר להשיג רק ע"י הרחבת העיבוד, שתגרום לכך שקרקעות נוספות יניבו רנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה.. אם ההרחבה תהיה ל-20, אז כל הקרקעות בין 20 ל-30 יניבו רנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה. ויהיו בעלות-ערך, וכך הקרקעות מעל 30 יניבו רנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה.גדולה יותר והערך שלהן יגדל.

אולם ישנה אי הבנה, שחשוב להבהיר כדי להבין נכון את השפעת הגידול באוכלוסיה. זו ההנחה המוקדמת, שהמעבר לנקודות עם כושר-ייצור נמוך יותר גוררת בהכרח ייצור מצרפי קטן יותר ביחס לעבודה המושקעת.

אוכלוסיה גדלה, בפני עצמה, ובלי שום התקדמות באומנות הייצור, משמעה גידול בכושר הייצור של העבודה. העבודה של 100 אנשים, כאשר כל שאר הנתונים שווים, תניב יותר תוצר מ-100 פעמים העבודה של אדם אחד

...

כי זאת יש לזכור (דבר שבדרך-כלל שוכחים), שכושר היצירה, של קרקע או של עבודה, אינו נמדד בדבר אחד כלשהו, אלא בכל הדברים שאנשים רוצים. מתיישב חקלאי ומשפחתו עשויים לגדל את אותה כמות של תירס במרחק של 100 ק"מ מהיישוב הקרוב, כמו שהם מגדלים במרכזו של איזור מאוכלס. אולם באיזור המאוכלס, הם יוכלו להשיג, עם אותה כמות של עבודה, מחיה טובה באותה מידה, מקרקע הרבה יותר עניה; לחלופין, הם יוכלו להשיג מחיה טובה באותה מידה, מקרקע טובה באותה מידה, לאחר שישלמו רנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה. גבוהה, כי כשהם חיים בתוך אוכלוסיה גדולה, העבודה שלהם הרבה יותר יעילה; אולי לא בייצור תירס, אבל בייצור של שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע. באופן כללי - או בהשגת כל הסחורות והשירותים שהם המטרה האמיתית של עבודתם.

משכורת ככמות מוחלטת וכחלק יחסי עריכה

...

ההשפעה של המצאות ושיפורים עריכה

ההשפעה של המצאות ושיפורים באומנויות היצור היא לחסוך עבודה - כלומר, לאפשר להשיג את אותה תוצאה בפחות עבודה, או להשיג תוצאה גדולה יותר באותה עבודה.

במצב של חברה שבה כוח העבודה הקיים משמש לספק את כל הרצונות החומריים, ואין שום אפשרות שייווצרו רצונות חדשים מעצם העובדה שיש אפשרות לספק אותם, אז ההשפעה של שיפורים חוסכי-עבודה תהיה פשוט להפחית את כמות העבודה שמשקיעים.

במצב של חברה הנקראת "מתורבתת", שבחקירתה אנו עוסקים כאן, בדיוק ההיפך הוא הנכון. הביקוש אינו כמות קבועה, הגדלה רק כאשר האוכלוסיה גדלה. עבור כל פרט, הביקוש גדל יחד עם הכוח שלו להשיג את הדברים שהוא רוצה. כמות השפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע. המיוצר אף פעם לא תשתווה לכמות התשוקה לשפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע., והתשוקה גדלה עם כל הזדמנות נוספת לספק אותה. לכן, השפעתם של שיפורים חוסכי-עבודה תהיה הגדלת הייצור של שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע..

אבקש מהקורא לזכור, שהבעלות או הייצור של כל צורה של שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע. היא למעשה הבעלות או הייצור של כל צורה אחרת של שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע. שאפשר להחליף תמורתו. מטרת העבודה, מבחינתו של כל פרט, היא לא להשיג שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע. בצורה אחת מסויימת, אלא להשיג שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע. בכל הצורות המתאימות לרצונותיו. לכן, שיפור החוסך בעבודה הנדרשת לייצר דבר מבוקש אחד, שקול לגידול בכוח הייצור של כל שאר הדברים.

לדוגמה, אם אדם עובד חצי מהזמן כדי להשיג לעצמו אוכל, ובחצי השני הוא משיג לעצמו ביגוד ומחסה, שיפור אשר יגדיל את כוחו לייצר אוכל, יגדיל גם את כוחו לספר לעצמו ביגוד ומחסה. אם הרצון שלו להשיג יותר אוכל שווה לרצון שלו להשיג יותר ביגוד ומחסה, שיפור במחלקה אחת של הייצור יהיה שקול במדוייק לשיפור דומה במחלקה השניה. אם השיפור כולל הכפלה של הכוח שלו לייצר אוכל, הוא יקטין בשליש את העבודה שהוא משקיע בייצור אוכל, ויגדיל בשליש את העבודה שהוא משקיע בייצור ביגוד ומחסה, ולהיפך. בכל מקרה, התוצאה תהיה זהה - הוא יוכל, באותה כמות של עבודה, לספק לעצמו שליש יותר בכמות או באיכות של כל הדברים שהוא רוצה.

כך גם כאשר הייצור מתבצע ע"י חלוקת עבודה בין פרטים, גידול בכוח הייצור של דבר אחד שאנשים רוצים, מוסיף לכוח להשיג את שאר הדברים. הוא יגדיל את הייצור של שאר הדברים, במידה שתיקבע ע"י היחס בין חיסכון העבודה לעבודה הכוללת, וע"י העוצמה היחסית של הרצונות.

הגידול ברנטה בולע את הגידול ביעילות עריכה

כדי להמחיש את ההשפעה של מיכון ושיפורים חוסכי-עבודה, נניח ארץ שבה, כמו בכל הארצות בעולם התרבותי, הקרקע נמצאת בבעלות של חלק קטן מהאוכלוסיה. נניח שיש מחסום קבוע, המונע גידול באוכלוסיה. נניח שגבול העיבוד או הייצור הוא 20. כך, בקרקע שיכולה, ע"י הפעלה של עבודה והון, להניב החזר של 20, שער המשכורת המונח wage הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת ה-labor (=העבודה). זה כולל משכורת שהמעסיק משלם לעובד, אבל גם רווח שהאדם עצמו מרוויח מעבודתו, לדוגמה, אדם הקוטף תפוחים במטע של עצמו - התפוחים הם wage כי הם תוצאה של עבודה. המושג המדוייק בעברית הוא תמורת-עבודה, אולם זה מושג שקשה להטות אותו, ולכן נשתמש במושג המקובל יותר משכורת. וה  יהיה רגיל, ולא תהיה כל רנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה.; כל הקרקעות המניבות יותר מ-20 להפעלה שווה של עבודה והון, יניבו את העודף כרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה.

האוכלוסיה נשארת קבועה, אולם ישנם המצאות ושיפורים המפחיתים ב-10% את כמות העבודה וההון הנדררשים ליצירת אותה כמות של שפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע.. כעת אפשר, או לשחרר 10% מהעבודה וההון, ולהשאיר את התוצר כמו שהוא; או להפעיל את אותה כמות של עבודה והון, ולהגדיל את התוצר בהתאם. אולם הארגון התעשייתי, כמו בכל המדינות המתועשות, הוא כזה, שכל ירידה בהפעלה של עבודה לייצור תתבטא, לפחות בהתחלה, לא בכך שייתנו לכל עובד לייצר את אותה כמות בפחות עבודה, אלא בכך שיזרקו חלק מהעובדים מחוץ למעגל העבודה, ולא יתנו להם כל חלק בתוצר.

כעת, בזכות השיפורים המאפשרים גידול ביעילות של העבודה, אפשר להשיג את אותו החזר בנקודת-ייצור ברמה 18, כמו שהושג קודם ברמה 20. כך, הרצון הבלתי מסופק לשפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע., והתחרות של עבודה המונח labor מייצג כל מאמץ אנושי שמטרתו לייצר עושר או לתת שירות. הוא כולל מאמץ נפשי-שכלי וגם מאמץ של השרירים. יזמי היי-טק הם "עובדים" בדיוק כמו פועלי צווארון כחול. בעברית נשתמש במושג עבודה. והון המונח capital מייצג עושר המשמש בתהליך הייצור, כולל עושר המשמש לצורך חליפין. capital הוא תת-קבוצה של המושג wealth (המוגדר למטה). כל פריט-רכוש (הנכלל במושג wealth) יכול לשמש לצריכה, או לייצור; אם בוחרים להשתמש בו לייצור, הוא נחשב capital. בעברית נשתמש במושג הון. על תעסוקה, תגדום להרחבת שולי הייצור, נניח ל-18. בהתאם לכך, הרנטה המונח rent הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת השימוש ב-land (=קרקע ומשאבי טבע). לדוגמה, כאשר האריס משלם 25% מהתבואה לבעל הקרקע, תבואה זו נקראת rent. בעברית משתמשים לעתים במושג "דמי שכירות", אולם כדי למנוע טעות עדיף להשתמש במושג רנטה. תגדל בהפרש שבין 18 ל-20, כאשר המשכורת המונח wage הוא אותו חלק מהתוצר אשר ניתן תמורת ה-labor (=העבודה). זה כולל משכורת שהמעסיק משלם לעובד, אבל גם רווח שהאדם עצמו מרוויח מעבודתו, לדוגמה, אדם הקוטף תפוחים במטע של עצמו - התפוחים הם wage כי הם תוצאה של עבודה. המושג המדוייק בעברית הוא תמורת-עבודה, אולם זה מושג שקשה להטות אותו, ולכן נשתמש במושג המקובל יותר משכורת. וה , בכמות, יהיו לא יותר מקודם, וביחס לתוצר הכולל, הם יהיו פחות.

...

עד כה דיברתי, כמובן, על המצאות ושיפורים המפעפעים לציבור הכללי. אין צורך לומר, שכל עוד המצאה או שיפור נמצאים בשימוש של מעטים בלבד, כך שהם מפיקים ממנה תועלת מיוחדת, היא אינה משפיעה על ההתפלגות הכללית של השפע המונח wealth מציין את כל הדברים החומריים, אשר נוצרו ע"י עבודה אנושית, לצורך סיפוק רצונותיהם של בני אדם, ושיש להם ערך-חליפין כלשהו. תרגום אפשרי לעברית - שפע.. כך הדבר ביחס למונופולים המוגבלים הנוצרים ע"י חוקי הפטנטים. למרות שבדרך-כלל חושבים בטעות שמדובר ברווחי הון, הרווחים המיוחדים הללו הם למעשה החזרים על מונופול, ובמידה שהם מפחיתים מהתועלת של השיפור, הם לא משפיעים ביותר על ההתפלגות הכללית.

לדוגמה, התועלת ממסילת רכבת, או שיפור דומה המוזיל את התחבורה, יכולה לפעפע, או להיות מונופול. היא מפעפעת, אם מחיר הנסיעה יורד לרמה שתניב החזר רגיל על ההון שהושקע; היא נשארת מונופול, אם מחיר הנסיעה גבוה במידה שמניבה החזר-הון לא רגיל. וכפי שידוע היטב, העליה במחיר הקרקע מתאימה לירידה בעלות התחבורה.

כפי שנאמר קודם, השיפורים המעלים את ערך הקרקע כוללים לא רק שיפורים המגדילים ישירות את כוח הייצור, אלא גם שיפורים בממשל, במנהגים ובערכים מוסריים, המגדילים בעקיפין את כוח הייצור. אם מתייחסים אליהם כאל כוחות חומריים, ההשפעה של כל אלה היא להגדיל את כוח הייצור, וכמו שיפורים באומנויות הייצור, בסופו של דבר מי שמחזיק בבעלות על הקרקע יקח לעצמו את כל התועלת היוצאת מהם their benefit is ultimately monopolized by the possessors of the land.