פתיחת התפריט הראשי
כינויים: בושה, חרטה
ניגוד: מידת העזות
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער הבושה - - אורחות צדיקים שער החרטה -