קטגוריה:ט' אב

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות שאירעו

« | ביום ט' אב | »
  • לפני 3331 שנה, בשנת ב'תמט (2449)שנת 2 ליציאת מצרים: בכו העם על דברי המרגלים ונגזר שלא יכנסו לארץ (במדבר יד, א ושם, כא-כג)
  • לפני 3331 שנה, בשנת ב'תמט (2449): המעפילים עולים לארץ ישראל וניגפים לפני עמלק (במדבר יד, מד)
  • לפני 2442 שנה, בשנת ג'שלח (3338): חורבן בית המקדש הראשון
  • לפני 1952 שנה, בשנת ג'תתכח (3828): חורבן בית המקדש השני (תענית פ"ד מ"ו)
  • חרש טורנוסרופוס הרשע את הר הבית (תענית פ"ד מ"ו)
  • לפני 1900 שנה, בשנת ג'תתפ (3880): חרבה העיר ביתר ונטבחו כל בניה (תענית פ"ד מ"ו)
שים לב.png
1. מידע נוסף על המקורות תמצאו בדרך כלל במקור המצויין, או בתחתית הדף ב-מאמרים בקטגוריה "ט' אב"
2. השנים שנכתבו כאן נמנות מבריאת אדם הראשון. אנו מונים גם שנה לפני הנקראת "שנת תוהו". ויש להוסיף שנה על הכתוב כאן.

ראה גם