קטגוריה:ט' אב

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום ט' אב | »


  • בשנת ב'תמט, לפני 3334 שנה, בשנת 2 ליציאת מצרים: בכו העם על דברי המרגלים ונגזר שלא יכנסו לארץ (במדבר יד, א ושם, כא-כג)
  • בשנת ב'תמט, לפני 3334 שנה: המעפילים עולים לארץ ישראל וניגפים לפני עמלק (במדבר יד, מד)
  • בשנת ג'שלח, לפני 2445 שנה: חורבן בית המקדש הראשון
  • בשנת ג'תתכח, לפני 1955 שנה: חורבן בית המקדש השני (תענית פ"ד מ"ו)
  • חרש טורנוסרופוס הרשע את הר הבית (תענית פ"ד מ"ו)
  • בשנת ג'תתפ, לפני 1903 שנה: חרבה העיר ביתר ונטבחו כל בניה (תענית פ"ד מ"ו)
שים לב.png
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "ט' אב".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם