ספר
פרי הארץ
מכבוד אדמ"ו גאון תפארת ישראל חסידא ופרישא בוצינא קדישא עמודא דנהורא אור המאיר לארץ וחוצת כבוד שם קדושתו מוה' מנחם מענדיל בהרב מוה' משה זצוק"ל אשר מקום ישיבתו היה בעה"ק טבריא תוב"ב והמה דברי קדשו בכל שבת ושבת למסתופפים בצלו צל החכמה וקבצן הרב המופלג בתוי"ר החסיד כמהו' אלעזר זוסמן סו"ד דארעא קדישא תובב"א - - -
נוסח השער דפוס קאפוסט שנת והיה פרי הארץ לגאון ולתפארת (תקע"ד)

תוכן

עריכה
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

קישורים חיצוניים

עריכה